Зв'язатися з нами
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

/ Реєстрація

Україна: метеорологічні умови першої декади травня 2023 року – Укргідрометеоцентр

Назад до думок експертів

У першій декаді травня переважний вплив антициклону на погоду в Україні зумовив припинення тривалого періоду дощової погоди, яка спостерігалася впродовж квітня. За винятком гірських районів Карпат та крайніх північно-західних районів західних областей, де кількість опадів досягла або перевищила декадну норму, дощів було обмаль або не було зовсім.

На всій території країни спостерігалася холодна для початку травня погода. За аналізом перша декада останнього весняного місяця була однією з найхолодніших за останні 30 років, холодніше було лише на початку травня 2007 та 1999 років.

Переважання антициклонального характеру погоди зумовило виникнення заморозків на ґрунті та місцями в повітрі в більшості областей.

Тривалість сонячного сяйва . Сонячного сяйва за декаду до поверхні землі надійшло від 65 до 105 годин (близько норми), в південних, центральних та Закарпатській областях  на 11-33 години більше норми.

Температура. Середня обласна декадна температура повітря виявилася на 1,0-3,0°С, в Чернігівській, Сумській, Волинській та Рівненській областях на 3,4-3,6°С нижчою від норми. В абсолютному визначенні вона становила 9,6-11,9°С, в південних, Кіровоградській, Дніпропетровській та Закарпатській областях 12,0-13,9°С.

Максимальна температура повітря підвищувалася до плюс 23-26°С.

Мінімальна температура повітря в найхолодніші ночі знижувалася до плюс 1-5°С, в північних, західних (за винятком Чернівецької області), Харківській та Одеській областях – до 0°С – мінус 3°С (мал. 1).

Поверхня ґрунту вночі охолоджувалась до 0°С – мінус 4°С, у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях до плюс 1-4°С, у найтепліші дні ґрунт нагрівався до плюс 40-55°С.

Майже по всій території країни впродовж 1-7 днів відмічалися заморозки на поверхні ґрунту, на висоті 2 см, місцями в повітрі інтенсивністю мінус 1-4°С, в Київській, Чернігівській та Сумській областях – до мінус 5-6°С.

Мал. 1. Температура повітря за першу декаду травня 2023 року по території України, оС

Опади. На більшій частині території країни опадів не було зовсім або кількість їх не перевищувала 1-5 мм. У Волинській та Івано-Франківській областях середня по області декадна їх кількість була близькою до норми (19-24 мм), у Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій та Донецькій областях – 40-70% норми (6-10 мм). Добовий максимум опадів в окремих районах цих областей становив 25-30 мм (1,5-2,0 декадні норми) (мал. 2).

Середня декадна температура ґрунту на глибині 10 см становила плюс 12-17°С. Упродовж 1-4 днів в окремих районах південних областей в один зі строків спостережень вона підвищувалася до плюс 25°С і вище.

Відносна вологість повітря в середньому за декаду становила від 45 до 73%. Майже по всій території країни впродовж 1-9 днів відмічалося зниження її до 30% і нижче.

Мал. 2. Кількість опадів за першу декаду травня 2023 року по території України, % до норми

Вітер. В окремих районах Волинської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Полтавської та Дніпропетровської областей упродовж 1 дня відмічалося посилення швидкості вітру до 15-19 м/с.

Вплив погодних умов на стан сільськогосподарських культур

Велика кількість квітневих опадів зумовила достатні та оптимальні запаси продуктивної вологи в ґрунті під всіма сільгоспкультурами й у першій декаді травня. У деяких районах західних та північних областей ще утримувалося перезволоження в усіх шарах ґрунту. За визначеними вологозапасами та експертною оцінкою, площ із засушливими умовами станом на 10 травня не було. У цілому агрометеорологічні умови для вегетації озимих та ранніх зернових ярих культур були сприятливі, адже розвиток відбувався при оптимальній вологозабезпеченості та помірних, близьких до оптимуму цієї групи культур температур повітря. Така обставина була надзвичайно сприятливою для майбутнього врожаю.

Короткочасні сильні заморозки інтенсивністю мінус 1-3⁰С на початку декади, а надалі слабкі, проте численні заморозки на більшій частині території країни були найбільш небезпечними для квітучих плодових культур. Проте, за повідомленням агрометеорологів, спостерігалися випадки пошкодження заморозками (до вимерзання) і ярого ріпаку у фазі першого справжнього листка (Сумська обл.).

Теплозабезпечення

Остаточний перехід середньодобової температури повітря через плюс 10°С у бік підвищення відбувся в другій половині квітня, лише в окремих районах східних, центральних та південних областей – на початку квітня, що на більшій частині території країни близько до середніх багаторічних строків, у східних областях – на 1-2 тижні раніше.

Станом на 10 травня суми ефективних температур повітря вище +5°С в областях степової зони були близькими, на решті території країни – на 15-40°С, вище +10°С – на 40-50°С нижчими від середніх багаторічних показників і в розрізі агрокліматичних зон України становили (табл.).

Таблиця

Агрокліматичні

зони

Сума ефективних температур

вище +5°С

вище +10°С

Середня багаторічна за період

1991-2020 рр.

2023 р.

Середня

багаторічна за період

1991-2020 рр.

2023 р.

Степ

245-3 05

255-305

85-100

35-60

Лісостеп

220-270

190-255

70-95

20-45

Полісся

225-240

185-235

60-70

20-30

Зволоження ґрунту

Станом на 10 травня запаси продуктивної вологи під озимими культурами в орному шарі ґрунту на більшій частині площ були оптимальними (21-40 мм і більше), місцями в західних та північних областях відмічалося перезволоження орного шару ґрунту. В окремих районах Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Чернігівської та Сумської областей вологозапаси знизилися до недостатніх (16-20 мм) для початку травня показників.

Зволоження метрового шару ґрунту під озимими культурами на більшій частині площ залишалося оптимальним (121-200 мм продуктивної вологи і більше). На багатьох площах Одеської, в окремих районах Миколаївської, Чернігівської та Львівської областей вологозабезпечення 0-100 см шару ґрунту знизилося до задовільного – 82-119 мм, на півдні Одещини вміст вологи не перевищував 70-75 мм продуктивної вологи (мал. 3).

Мал. 3. Запаси продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту під озимими культурами за першу декаду травня 2023 року по території України, мм

Вологозабезпечення орного шару ґрунту під озимим ріпаком було достатнім та оптимальним і становило 20-39 мм продуктивної вологи.

У метровому шарі ґрунту містилося від 133 до 169 мм продуктивної вологи, що відповідало оптимальному зволоженню ґрунту, місцями в Чернігівській області воно було недостатнім – 75-80 мм продуктивної вологи.

Під ранніми ярими зерновими культурами зволоження орного шару ґрунту було переважно достатнім та оптимальним (21-40 мм і більше продуктивної вологи). На окремих площах Одеської, Сумської та Житомирської областей зволоження 0-20 см шару ґрунту було задовільним – 11-20 мм продуктивної вологи (мал. 4).

Вологозабезпечення метрового шару ґрунту на більшій частині площ було оптимальним (121-170 мм і більше). Лише на окремих площах Одеської області вологозапаси становили 108-115 мм продуктивної вологи.

Мал. 4. Запаси продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту під ранніми ярими зерновими культурами за першу декаду травня 2023 року по території України, мм

Під кукурудзою запаси продуктивної вологи 0-20 см та 0-100 см шарів ґрунту були достатніми та оптимальними і становили 21-49 мм та 121-170 мм і більше продуктивної вологи відповідно, місцями в західних областях ґрунт був перезволожений.

Запаси продуктивної вологи під цукровим буряком як в орному, так і в метровому шарах ґрунту були оптимальними (24-42 мм та 135-189 мм продуктивної вологи відповідно).

Під соняшником запаси продуктивної вологи 0-20 см шару ґрунту на більшій частині площ сформувалися в достатніх та оптимальних межах і становили 21-50 мм.

Вологозабезпечення метрового шару на більшій частині площ відповідало достатнім та оптимальним показникам (130-209 мм), у багатьох районах Одеської області та місцями на Чернігівщині – задовільним показникам (87-120 мм продуктивної вологи).

Ріст і розвиток сільськогосподарських культур

Озимина. В озимих жита, ячменю та пшениці на більшій частині площ тривав ріст стебла. На окремих площах південних областей та Закарпаття в кінці декади розпочалося колосіння озимої пшениці, місцями в північних областях – колосіння озимого жита, що на два тижні раніше середніх багаторічних строків. Висота рослин на фазу «нижній вузол соломини» становила від 12 до 55 см.

Стан посівів оцінювався переважно як добрий та задовільний.

На окремих площах центральних, північних та східних областей відмічене ураження посівів озимої пшениці хворобами.

В озимого ріпаку тривало цвітіння, на окремих посівах центральних та західних областей розпочалося утворення перших стручків. Стан ріпаку переважно добрий.

Ранні ярі зернові культуриУпродовж декади, залежно від строків сівби, в ярого ячменю відмічалося утворення сходів, 3-го листка, вузлових коренів та кущіння, в окремих районах південних областей – утворення нижнього вузла соломини. Висота рослин була строкатою – від 10 до 29 см.

У вівса та ярої пшениці відмічалося проростання зерна, сходи, листоутворення та утворення вузлових коренів, місцями в північних областях у пшениці розпочалося кущіння, місцями ще тривала сівба вівса.

Стан посівів переважно добрий.

Кукурудза . Тривала сівба, на раніше засіяних площах відмічено проростання зерна та утворення сходів.

Розпочалася сівба гречки, місцями з’явилися перші сходи.

Зернобобові культури. У гороху на більшій частині площ тривало листоутворення, місцями ще відмічалися сходи, на окремих площах південних та центральних областей – утворення суцвіть. Стан посівів добрий, місцями – відмінний.

Тривала сівба сої, на ранніх посівах утворилися сходи.

Розпочалася сівба цукрових буряків.

Соняшник. Упродовж декади тривала сівба та утворювалися сходи, на рано засіяних площах південних областей було відмічено утворення другої пари справжніх листків. Стан рослин, що зійшли, переважно добрий.

Багаторічні трави. У конюшини та люцерни тривав ріст стебла, відмічалася поява суцвіть та перший укіс. Стан рослин добрий.

https://www.apk-inform.com

Інші думки

Благодійний фонд Зв'язатися з нами

© Всеукраинская общественная организация производителей, переработчиков и экспортеров зерна, 1997-2024.
При цитировании и использовании любых
материалов ссылка на Украинскую зерновую
ассоциацию обязательна.При использовании в
интернет обязательна так же гиперссылка
на http://uga-port.org.ua Розробка сайту