Ефективність діяльності портів вкрай важлива для економіки України, оскільки більше 60% української продукції експортується морем. В цій колонці ми пропонуємо новий рейтинг ефективності діяльності морських портів України, побудований на співставленні наявної ресурсної бази портів та обсягів перевалки.

Українська економіка в значній мірі залежить від міжнародної торгівлі. В 2018 році експорт товарів та послуг складав 45,5% ВВП країни, а імпорт, відповідно, 53,8% ВВП. Ці показники значно вищі за середні світові. З такою залежністю від завнішньої торгівлі, для України дуже важливо зменшувати торгівельні бар’єри до мінімально необхідних рівнів. В той же час, морські порти України є вкрай важливим транспортним вікном України до світових ринків, більше 60% українського експорту відбувається через морські порти, тобто морем. Для порівняння, більше 80% всієї світової торгівлі відбувається морем. Таким чином, ефективність діяльності портів вкрай важлива для економіки України з точки зору зменшення витрат на торгівлю.

За підрахунками фахівців Світового банку, українські морські порти щорічно здатні перевалювати 250 млн тон вантажу. Наразі існуючі інфраструктурні потужності всіх морських портів України використовуються тільки на половину, оскільки в 2018 році всі морські порти перевалили тільки 132,5 млн тон. Це, в свою чергу, збільшує економічні затрати вантажовласників та в цілому всієї економіки України.

Більш детальний аналіз ефективності діяльності морських портів важливий не тільки з комерційної точки зору України в цілому та окремо взятого морського порту, але і з точки зору економічної політики в портовій галузі. Наразі подібного аналізу ефективності не існує, тому щорічний рейтинг ефективності діяльності портів, який ми пропонуємо до уваги, міг би слугувати свого роду Рейтингом легкості ведення бізнесу від Світового банку (Doing Business rating) для портової галузі України.

Потрібно зазначити, що щорічно публікуються певного роду рейтинги портів (наприклад, топ-5 чи топ-10 портів), але ці рейтинги будуються виключно за показниками обсягу річної перевалки в портах. Наприклад, в 2018 році лідером перевалки визнаний порт Південний (31% від сумарного обсягу у 2018 році), Миколаїв (21%), Одеса (16%) та Чорноморськ (16%), всі інші порти в відсотковому розмірі становлять менше 4%.

Проте подібний рейтинг не враховує всієї картини, і в першу чергу того, наскільки обсяги перевалки можна співставити з ресурсною базою портів. Наприклад, цілком природньо, що не всі порти можуть приймати судна класу Панамакс через недостатність глибин. І в рейтингу за перевалкою ці порти будуть нижче від тих, які мають таку ресурсну можливість. Проте, цілком можна виявити, що ці порти «витискають максимум» з наявних ресурсів та можливостей, які в них є, і мають 100% ефективність діяльності.

1

Рейтинг ефективності діяльності портів, запропонований нами, враховує як технічні характеристики портів, так і обсяги перевалки. Більше того, рейтинг побудований на основі економетричного аналізу – аналіз стохастичної межі (англ. stochastic frontier analysis), який дозволяє розрахувати ефективність діяльності економічних агентів в будь-якій виробничій системі. Тобто, рейтинг показує, як порт, маючи певні вхідні дані – ресурси, використовує їх задля отримання певного обсягу випуску – перевалки. В якості вхідних даних використовуються такі показники, як загальна площа порту (в кв. м.), загальна довжина причальної стінки та максимальна глибина порту (в метрах), пропускна спроможність порту. Також окремо ми врахували географічні особливості розташування портів. В розрахунках використовувались дані за 2006-2018 роки, які є в публічному доступі і які публікуються АМПУ. Діаграма нижче демонструє розрахунковий рейтинг за минулі три роки.

2

Перше, на що можна звернути увагу, що рейтинг за останні три роки виглядає зовсім по-іншому, ніж якби єдиним мірилом був обсяг перевалки вантажів. Миколаїв в 2018 році є беззаперечним лідером в цьому рейтингу, хоча його ефективність роботи складала близько 81% від потенційно можливої. Одеса йде другою в рейтингу за 2018 рік із ефективністю в 71%. Південиий, незважаючи на свої глибини, показав тільки 60% своїх можливостей. Скадовськ показав найнижчу ефективність в 2018 році – близько 3%.

Цікавою є також динаміка ефективності діяльності портів. Тільки 4 порти нарощували свою ефективність впродовж останніх 3-х років – це Південний, Рені, Миколаїв та Чорноморськ. Найшвидшими темпами зростає ефективність портів Рені та Чорноморська. Решта портів (за виключенням Усть-Дунайського порту) демонструють стійку негативну динаміку ефективності.

Інший цікавий результат: середній зважений показник ефективності діяльності портової галузі стабільно знаходиться на позначці 63% впродовж останніх трьох років. Таким чином, теперішня портова інфраструктура зможе без проблем впоратись із обсягом перевалки щонайменше вдвічі більшим за теперішній обсяг і за більш ефективної діяльності цих портів. 

На завершення хотілось би додати, що даний рейтинг є лише першою спробою побудови незалежного рейтингу морських портів України, який грунтується на багатьох факторах, а не лише виходячи з обсягу перевалки. Звичайно, рейтинг зумовлений наявними в публічному просторі даними. Цілком можливо, що при наявності більш деталізованих даних (особливо в частині характиристик портів та їх витрат) рейтинг може змінитись. І тут ми сподіваємось, що подібна ініціатива буде підтримана Адміністрацією морських портів України. Ми вважаємо, що створення такого регулярного (щорічного) рейтингу дозволить краще моніторити стан потової галузі та приймати більш виважені рішення в управлінні портовою галуззю України.  

Олег Нів’євський, Катерина Бобильова

Київська школа економіки

https://cfts.org.ua